Cechy i umiejętności specjalisty ds. marketingu (w opinii studentów) - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Cechy i umiejętności specjalisty ds. marketingu (w opinii studentów)

Abstrakt

W artykule zaprezentowano kompetencje pracowników ds. marketingu. Przedstawiono je z punktu widzenia studenta, na podstawie przeprowadzonych badań. Wskazano na takie zagadnienia jak: cechy osobowe, otwartość specjalisty, stosunek do zasad etycznych, rodzaj wiedzy i jej interdyscyplinarny charakter. Dokonano także oceny nabytych umiejętności w trakcie zajęć z Podstaw marketingu. Zweryfikowano opinię studentów na temat marketingu po zakończeniu zajęć. Na końcu opracowania przedstawiono wady i zalety wykorzystywanej w trakcie prowadzonych zajęć metody projektu.

Słowa kluczowe

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Marketing w realiach współczesnego rynku. Strategie i działania marketingowe strony 421 - 428
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Drapińska A., Daszkowska M., Gołąb-Andrzejak E.: Cechy i umiejętności specjalisty ds. marketingu (w opinii studentów)// Marketing w realiach współczesnego rynku. Strategie i działania marketingowe/ ed. ed. Szczepan Figiel Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2010, s.421-428
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 22 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi