Cena i dystrybucja, jako instrumenty kreujące wizerunek nowego produktu - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Cena i dystrybucja, jako instrumenty kreujące wizerunek nowego produktu

Abstrakt

Niniejszy rozdział przybliża czytelnikom zagadnienia związane z kształtowaniem ceny oraz znaczenie dystrybucji i kanałów marketingowych w procesie kreowania nowych produktów. Ukazuje także, iż cena może mieć zasadniczy wpływ na postrzeganie jakości produktu, a czasem jest wręcz postrzegana jako wyznacznik jego jakości. Prezentuje także sposób tworzenia strategii cenowej, metody badania wrażliwości cenowej oraz przybliża zagadnienie popytu, kosztów oraz metod ustalania cen. W dalszej części omówiono pojęcie dystrybucji oraz kanałów marketingowych. Rozdział kończy analiza i omówienie klasyfi kacji kanałów marketingowych dla usług, wyrobów konsumpcyjnych oraz dóbr przemysłowych. Całość kończy charakterystyka podmiotów występujących w tych kanałach oraz stosowane w nich strategie dystrybucji.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
W : Planowanie i rozwój nowych produktów : Aspekty strategiczne, techniczne i marketingowe strony 255 - 273
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Brzozowska-Woś M.: Cena i dystrybucja, jako instrumenty kreujące wizerunek nowego produktu// W : Planowanie i rozwój nowych produktów : Aspekty strategiczne, techniczne i marketingowe/ ed. M. Wirkus, A. M. Lis Warszawa: CeDeWu, 2015, s.255-273
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 35 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi