Cenowa konkurencujność w ujęciu międzynarodowym - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Cenowa konkurencujność w ujęciu międzynarodowym

Abstrakt

W powszechnym rozumieniu konkurować na rynku oznacza gwarantować niskie ceny. Czy takie sformuowanie jest poptrawne? Czy fakt oferowania przez dany kraj tańszych produktów oznacza jednoznacznie, że jest on bardziej konkurencyjny na rynku międzynarodowym. Punktem wyjścia jest prawo jednej ceny (PJC). W rozdziale przedstawiono podstawowe zastrzeżenia wobec PJC i teorii parytetu sły nabywczej oraz potencjalne korzyści wynikające z wyrównywania się cen. W części empirycznej znalazło się porównanie poziomu cen w Unii Europejskiej oraz analiza zależności pomiędzy stopniem konkurencyjności a poziomem cen w krajach OECD w 2005 r.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Konkurencyjność : poziom makro, mezo i mikro strony 75 - 96
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Wolszczak-Derlacz J.: Cenowa konkurencujność w ujęciu międzynarodowym// Konkurencyjność : poziom makro, mezo i mikro/ ed. red. nauk. Nelly Daszkiewicz ; aut.: Nelly Daszkiewicz [et al.]. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008, s.75-96
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 21 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi