Certification of vehicles used for tire/road noise evaluation by CPX method - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Certification of vehicles used for tire/road noise evaluation by CPX method

Abstrakt

Jednym ze sposobów oceny hałasu opon i nawierzchni drogowych jest metda CPX polegająca na pomiarze hałasu w polu bliskim miejsca współpracy opony z nawierzchnią. Aby uzyskać wysoką dokładność pomiarów niezbędne jest ustanowienie procedur ustanowienie procedur certyfikacyjnych sprzętu pomiarowego a więc głównie pojazdu badawczego. Praca dotyczy procedur certyfikacyjnych wypracowanych przez Grupę Roboczą WG33 ISO/TC43/SC1 oraz w ramach projektu europejskiego SILVIA. Najważniejsze aspekty procesu certyfikacji dotyczą emisji hałasu zakłócającego oraz odbić dźwięku.

Cytowania

  • 5

    CrossRef

  • 0

    Web of Science

  • 4

    Scopus

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
NOISE CONTROL ENGINEERING JOURNAL nr 57, strony 121 - 128,
ISSN: 0736-2501
Język:
angielski
Rok wydania:
2009
Opis bibliograficzny:
Ejsmont J., Mioduszewski P.: Certification of vehicles used for tire/road noise evaluation by CPX method// NOISE CONTROL ENGINEERING JOURNAL. -Vol. 57, nr. iss. 2 (2009), s.121-128
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.3397/1.3081292
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 15 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi