Certyfikacja wielokryterialna jako narzędzie kształtowania wysokiej jakości przestrzeni miejskiej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Certyfikacja wielokryterialna jako narzędzie kształtowania wysokiej jakości przestrzeni miejskiej

Abstrakt

Celem tego artykułu jest omówienie systemów certyfikacji wielokryterialnej - zarówno narzędzi służących ocenie pojedynczych budynków, jak i zespołów zabudowy. Przeanalizowano rolę systemów certyfikacji oraz innowacyjnych technologii jako sposobu redukcji zużycia energii i osiągania wysokiej jakości energetycznej środowiska zbudowanego.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN strony 294 - 304,
ISSN: 0079-3507
Język:
polski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Kabrońska J.: Certyfikacja wielokryterialna jako narzędzie kształtowania wysokiej jakości przestrzeni miejskiej// Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. -., iss. 187 (2018), s.294-304
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 26 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi