Certyfikat jakości w produkcji żywności. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Certyfikat jakości w produkcji żywności.

Abstrakt

Opisano wybrane zagadnienia dotyczące technicznych aspektów w produkcji żywności. Zwrócono szczególną uwagę na potrzebę określenia i diagnozowania krytycznych punktów w takiej produkcji tj. tych miejsc, w których mogą pojawić się zagrożenia dla jakości produktu końcowego. Uznano za konieczną ciągłą kontrolę poziomu zagrożenia w tych punktach, a także monitorowanie oraz archiwizowanie danych o parametrach oddziaływania na strumień przetwarzanej masy w całej linii technologicznej.

Cytuj jako

Autor (1)

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna strony 178 - 182,
ISSN: 1231-188X
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Matuszek T.: Certyfikat jakości w produkcji żywności.// Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna. -., nr. 5(87) (2003), s.178-182
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 6 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi