Chaboche model - development and fe application - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Chaboche model - development and fe application

Abstrakt

Celem artykułu jest prezentacja rozwoju i numerycznej aplikacji sprężysto-lepkoplastycznego modelu Chabocha. Przedstawione są szczegółowe opisy kilku wariantów modelu wraz z parametrami materiałowymi. Dynamiczna analiza kołowej płyty stalowej, która jest porównywana z wynikami eksperymentalnymi, ilustruje praktyczne zastosowanie opisywanego modelu. Do wprowadzenia modelu Chabocha do komercyjnego programu MSC.Marc użyta jest procedura UVSCPL.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
angielski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Ambroziak A.: Chaboche model - development and fe application// . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 13 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi