Challenge for the sustainable city - is the Garden City idea still relevant? - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Challenge for the sustainable city - is the Garden City idea still relevant?

Abstrakt

Tekst ma na celu porównanie europejskiej architektury mieszkaniowej powsta-łej w okresie ostatnich stu lat po obu stronach Żelaznej Kurtyny oraz przy-wołanie historycznych zasad jej kształtowania. Rozważa współczesne tenden- cje i poglądy nt. zrównoważonego projektowania miasta oraz zachęca do ref-leksji nad aktualnością idei Miasta-Ogrodu.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
Architecture as Politics. The role of design and planning for peace and sustainable development strony 35 - 41
Język:
angielski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Włodarczyk D.: Challenge for the sustainable city - is the Garden City idea still relevant?// Architecture as Politics. The role of design and planning for peace and sustainable development/ ed. Dick Urban Vestbro : ARC PEACE, 2002, s.35-41
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 15 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi