Changes in rheological properties during anaerobic digestion of activated sludge - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Changes in rheological properties during anaerobic digestion of activated sludge

Abstrakt

Wykonane pomiary właściwości reologicznych osadwo nadmiernych poddawanych procesowi dezintegracji mechanicznej wskazują na znaczny spadek lepkości sięgający 60%. Wraz ze stopniem dezintegracji rosły również właściwości pseudoplastyczne oraz malała granica płynięcia. Podobnie istotne zmiany właściwosci reologicznych nastepowały w osadach poddawanych fermentacji metanowej.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Physicochemical Problems of Mineral Processing nr 44, strony 13 - 22,
ISSN: 1643-1049
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Aranowski R., Hupka J., Jungnickel C.: Changes in rheological properties during anaerobic digestion of activated sludge// Physicochemical Problems of Mineral Processing. -Vol. 44., (2010), s.13-22
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 24 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi