Chapter 14 : A new concept of highly porous bioactive titanium alloys with hydroxyapatite coatings - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Chapter 14 : A new concept of highly porous bioactive titanium alloys with hydroxyapatite coatings

Abstrakt

Przedstawiono koncepcję biomateriału o wysokiej bioaktywności i odporności na korozję. Omówiono metody wytwarzania porowatych stopów tytanu, techniki utleniania, techniki nakładania porowatego hydroksyapatytu, nakładanie bioaktywnych polimerów, metody badan i modelowania struktur porowatych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Tytuł wydania:
Developments in mechanical engineering. Vol. 2 strony 127 - 132
Język:
angielski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Zieliński A., Sobieszczyk S., Świeczko-Żurek B., Serbiński W.: Chapter 14 : A new concept of highly porous bioactive titanium alloys with hydroxyapatite coatings// Developments in mechanical engineering. Vol. 2/ ed. ed. Janusz T. Cieśliński. Gdańsk: Gdań. Univ. Technol. Publ., 2008, s.127-132
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 18 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi