Chapter 15 : Methods of determination of correct operation area for hydraulic component in low ambient temperatures - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Chapter 15 : Methods of determination of correct operation area for hydraulic component in low ambient temperatures

Abstrakt

W artykule przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych zespołów hydraulicznych: silników satelitowych, silników orbitalnych, pomp i silników zębatych, rozdzielaczy suwakowych w tym proporcjonalnych, pomp tłoczkowych, siłowników w warunkach szoku termicznego w celu określenia obszarów parametrów prawidłowego i nieprawidłowego rozruchu nie tylko tych badanych zespołów. Została stworzona baza danych z wartościami współczynników przejmowania ciepła od oleju do powierzchni obmywanej w zależności od prędkości przepływu oleju dla różnych zespołów hydraulicznych. Na podstawie tych danych, za pomocą metody symulacji komputerowej lub analitycznej, można określić obszary parametrów (natężenia przepływu (prędkości obrotowej) oraz różnicy temperatur oleju i zespołu hydraulicznego) prawidłowego działania zespołów (układów) hydraulicznych w warunkach szoku termicznego.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Tytuł wydania:
Developments in mechanical engineering. Vol. 2 strony 135 - 142
Język:
angielski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Jasiński R.: Chapter 15 : Methods of determination of correct operation area for hydraulic component in low ambient temperatures// Developments in mechanical engineering. Vol. 2/ ed. ed. Janusz T. Cieśliński. Gdańsk: Gdań. Univ. Technol. Publ., 2008, s.135-142
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 20 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi