Chapter 21. Investigation on sorption of 1-methyl-3-octylimidazolium chloride on sewage sludge in wastewater treatment - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Chapter 21. Investigation on sorption of 1-methyl-3-octylimidazolium chloride on sewage sludge in wastewater treatment

Abstrakt

Niniejsza publikacja stanowi opis zjawiska sorpcji chlorku 1-metylo-3-oktylo imidazolu w wysuszonym osadzie czynnym pochodzącym z oczyszczalni ścieków. Uzyskana w toku badań izoterma sorpcji potwierdza wielowarstwową adsorpcję długołańcuchowych cieczy jonowych. Stosunkowo wysoki współczynnik podziału KD wynika z pH w jakim prowadzony był eksperyment oraz wysokiej zawartości węgla organicznego w sorbencie (50,49%) i potwierdza, że chlorek 1-metylo-3-oktylo imidazolu ulega stosunkowo silnej sorpcji na powierzchni osadu czynnego. Ponadto niska efektywność desorpcji i ekstrakcji sugeruje iż związek ten jest silnie adsorbowany.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Tytuł wydania:
''Oils and fuels for sustainable development'' strony 160 - 164
Język:
angielski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Osowska E., Markiewicz M., Markowska A., Aranowski R., Jungnickel C.: Chapter 21. Investigation on sorption of 1-methyl-3-octylimidazolium chloride on sewage sludge in wastewater treatment// ''Oils and fuels for sustainable development''/ ed. eds: J. Hupka, R. Aranowski, C. Jungnickel, A. Tonderski. Gdańsk: Technical University, 2008, s.160-164
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 29 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi