Chapter 32. Method to predict the critical micelle concentration of ionic liquids from the molecular volume - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Chapter 32. Method to predict the critical micelle concentration of ionic liquids from the molecular volume

Abstrakt

Amfifilowość wielu imidazoliowych cieczy jonowych powoduje, że zjawiska powierzchniowe mają znaczny wpływ na właściwości układów zawierających te związki. Dotychczas przeprowadzono wiele badań w celu wyznaczenia krytycznego stężenia micelizacji cieczy jonowych o różnej budowie. Ze względu na możliwość modyfikacji budowy kationu i wyboru anionu oraz ich kombinacji, podjęto próbę opracowania empirycznego równania pozwalajacego na predykcję CMC cieczy jonowych w wodzie w oparciu o objetość molową.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Tytuł wydania:
''Oils and fuels for sustainable development''
Język:
angielski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Jungnickel C., Thőming J., Preiss U., Łuczak J., Krossing I.: Chapter 32. Method to predict the critical micelle concentration of ionic liquids from the molecular volume// ''Oils and fuels for sustainable development''/ ed. eds: J. Hupka, R. Aranowski, C. Jungnickel, A. Tonderski. Gdańsk: Technical University, 2008,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 20 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi