Chapter 8 : Possibilities of operating fuel consumption estimation of vehicles - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Chapter 8 : Possibilities of operating fuel consumption estimation of vehicles

Abstrakt

Przedstawiona w pracy metoda umożliwia ocenę eksploatacyjnego zużycia paliwa pojazdu samochodowego dzięki porównaniu zarejestrowanego zużycia paliwa z referencyjnym dla tych samych warunków eksploatacji. Warunki te mogą wynikać zarówno z lokalnej specyfiki ruchu pojazdów jak również ze sposobu prowadzenia auta przez kierowcę. Zgodnie z przyjętą metodą warunki te mogą zostać w bardzo prosty sposób zarejestrowane w czasie codziennej eksploatacji dowolnego pojazdu.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Tytuł wydania:
Developments in mechanical engineering. Vol. 2 strony 75 - 82
Język:
angielski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Kropiwnicki J.: Chapter 8 : Possibilities of operating fuel consumption estimation of vehicles// Developments in mechanical engineering. Vol. 2/ ed. red. Janusz T. Cieśliński. Gdańsk: Gdań. Univ. Technol. Publ., 2008, s.75-82
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 21 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi