Characteristics of the conductivity of polyurethane nanocomposite - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Characteristics of the conductivity of polyurethane nanocomposite

Abstrakt

W opracowaniu tym przedstawiono właściwości mechaniczne oraz przewodnictwo jonowe otrzymanych nanokompozytów poliuretanowych. KOmpozyty te były otrzymane przy wykorzystaniu wytłaczarki dwuślimakowej. POddano je badaniom wytrzymałościowym, spektroskopii impedancyjnej, spektroskopii w podczerwieni oraz badaniom dynamiczno - mechanicznym (DMA)

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
13th International Symposium of Students and Young Mechanical Engineers : Advances in Chemical and Mechanical Engineering, Gdańsk, 20th-22nd May 2010 strony 226 - 229
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Leszkowski K., Strankowski M., Miszczyk A., Haponiuk J.: Characteristics of the conductivity of polyurethane nanocomposite// 13th International Symposium of Students and Young Mechanical Engineers : Advances in Chemical and Mechanical Engineering, Gdańsk, 20th-22nd May 2010/ ed. ed. C. Fijało. - Gdansk University of Technology. Gdańsk: GUT, 2010, s.226-229
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 21 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi