Characteristics of the (Mn-N-O-P) type layers created on the cast aluminium alloys - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Characteristics of the (Mn-N-O-P) type layers created on the cast aluminium alloys

Abstrakt

Przedstawiono skład chemiczny i fazowy, a także właściwości korozyjne i tribologiczne warstw powierzchniowych typu (Mn-N-O-P) wytworzonych na odlewniczych stopach aluminium. Warstwy typu (Mn-N-O-P) wielokrotnie podnoszą zarówno właściwości tribologiczne jak i korozyjne odlewniczych stopów aluminium z krzemem.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Inżynieria Materiałowa nr R. 29, strony 556 - 559,
ISSN: 0208-6247
Język:
angielski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Serbiński W., Wierzchoń T., Rajchel B.: Characteristics of the (Mn-N-O-P) type layers created on the cast aluminium alloys// Inżynieria Materiałowa. -Vol. R. 29., nr. nr 6=166 (2008), s.556-559
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 12 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi