Characterization of porous materials by capillary rise method - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Characterization of porous materials by capillary rise method

Abstrakt

Badane były kinetyki penetracji ciał porowatych złożonych z cząstek o różnych wymiarach. Na podstawie przeprowadzonych badań okazało się, że kinetyki penetracji i ważność prawa Washburna zależą nie tylko od wielkości cząstek ale także od dystrybucji wielkości porów. Różnica w czasie jaka wynika z przepływu cieczy przez ośrodek porowaty do całkowitego nasycenia cieczą została zaproponowana jako nowy parametr, opisujący rozkład wielkości porów w ciele porowatym oraz wyznaczenie kąta zwilżania.

Cytuj jako

Autorzy (2)

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
angielski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Dang-Vu T., Hupka J.: Characterization of porous materials by capillary rise method// . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 11 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi