Charakterystyka białek głównych surowców żywnościowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Charakterystyka białek głównych surowców żywnościowych

Abstrakt

Opisano zawartość, strukturę oraz właściwości chemiczne, biochemiczne i fun-kcjonalne białek najważniejszych ilościowo surowców i produktów żywnościo-wych, a także rolę białek w tworzeniu charakterystycznych, sensorycznychwłaściwości żywności.

Autor (1)

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział w książce - monografii autorskiej /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
W: Chemia żywności.Skład, przemiany i właściwości żywności strony 278 - 330
Język:
polski
Rok wydania:
2002
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 162 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi