Charakterystyka czasu i okoliczności powstawania wypadków - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Charakterystyka czasu i okoliczności powstawania wypadków

Abstrakt

Czas wystąpienia wypadków - pora dnia, miesiace, dzień tygodnia, warunki atmosferyczne podczas występowania wypadków.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Diagnoza bezpieczeństwa ruchu drogowego. Tom I strony 36 - 43
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Budzyński M., Kustra W.: Charakterystyka czasu i okoliczności powstawania wypadków // Diagnoza bezpieczeństwa ruchu drogowego. Tom I/ ed. praca zbiorowa pod red. T. Szczuraszka. Bydgoszcz: Diamond Books, 2010, s.36-43
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 11 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi