Charakterystyka energetyczna budynków użyteczności publicznej w perspektywie wymagań 2017-2021 - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Charakterystyka energetyczna budynków użyteczności publicznej w perspektywie wymagań 2017-2021

Abstrakt

Opracowanie zawiera analizę charakterystyki energetycznej przykładowego budynku użyteczności publicznej o funkcji biurowej przeprowadzoną w perspektywie wymagań 2017-2021 r. Rozważano w niej wybrane elementy mające wpływ na zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej i chłodzenia budynku. Wskazano rozwiązania przyczyniające się do poprawy charakterystyki energetycznej i warunkujące osiągnięcie maksymalnych wartości referencyjnych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Rynek Instalacyjny strony 53 - 59,
ISSN: 1230-9540
Język:
polski
Rok wydania:
2017
Opis bibliograficzny:
Zaborowska E.: Charakterystyka energetyczna budynków użyteczności publicznej w perspektywie wymagań 2017-2021// Rynek Instalacyjny. -., nr. 4 (2017), s.53-59
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 125 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi