Charakterystyka energetyczna budynków zamieszkania zbiorowego w perspektywie wymagań 2017-2021 - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Charakterystyka energetyczna budynków zamieszkania zbiorowego w perspektywie wymagań 2017-2021

Abstrakt

Opracowanie zawiera analizę charakterystyki energetycznej przykładowego budynku zamieszkania zbiorowego o funkcji hotelowej przeprowadzoną w perspektywie wymagań 2017-2021 r. Rozważano w niej wybrane elementy mające wpływ na zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej i chłodzenia budynku. Wskazano na przyczyny rozbieżności między wartościami obliczeniowymi a referencyjnymi oraz zaproponowano usprawnienia pozwalające na poprawę charakterystyki energetycznej i umożliwiające osiągnięcie wartości wskaźników EP zgodnych z obowiązującym i przyszłym standardem.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Rynek Instalacyjny strony 74 - 83,
ISSN: 1230-9540
Język:
polski
Rok wydania:
2017
Opis bibliograficzny:
Zaborowska E.: Charakterystyka energetyczna budynków zamieszkania zbiorowego w perspektywie wymagań 2017-2021// Rynek Instalacyjny. -., nr. 3 (2017), s.74-83
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 23 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi