Charakterystyka fotokatalizatorów aktywnych w świetle widzialnym - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Charakterystyka fotokatalizatorów aktywnych w świetle widzialnym

Abstrakt

Nanocząstki typu Ag-TiO2, Au-TiO2 oraz Ag/Au-TiO2 zawierające od 0,5 do 4,5% Ag i/lub Au otrzymano poprzez redukcję prekursorów Ag i/lub Au za pomocą promieniowania g oraz metodą redukcji w mikroemulsji. Charakterystyka otrzymanych fotokatalizatorów obejmowała wyznaczenie właściwości absorpcyjnych, powierzchni właściwej BET, badanie aktywności fotokatalitycznej, badanie składu powierzchniowego metodą XPS oraz wyznaczenie struktury krystalicznej za pomocą spektroskopii rentgenowskiej.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Nauka i przemysł : metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości. strony 518 - 524
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Zielińska-Jurek A., Grabowska E., Remita H., Sobczak J., Gazda M., Zaleska A.: Charakterystyka fotokatalizatorów aktywnych w świetle widzialnym// Nauka i przemysł : metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości./ ed. praca zbiorowa. pod red. Z. Hubickiego. - Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie, Wydział Chemii. Lublin: , 2010, s.518-524
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 39 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi