Charakterystyka i możliwości zagospodarowania popiołów i żużli ze spalania odpadów. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Charakterystyka i możliwości zagospodarowania popiołów i żużli ze spalania odpadów.

Abstrakt

Spośród kilku sposobów postępowania z odpadami, termiczne unieszkodliwianie generuje znacznie mniejszą pozostałość w porównaniu z ilością materiału wyjściowego. Pozostałościami są popioły, żużle i niepalne składniki odpadów o większych gabarytach.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
Paliwa z odpadów. Materiały prezentowane na IV Międzynarodowej Konferencji Paliwa z Odpadów.T.4 strony 243 - 248
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Rzechuła J., Hupka J.: Charakterystyka i możliwości zagospodarowania popiołów i żużli ze spalania odpadów.// Paliwa z odpadów. Materiały prezentowane na IV Międzynarodowej Konferencji Paliwa z Odpadów.T.4 / ed. J.W. Wandrasz i K.Pikoń Gliwice : Helion, 2003, s.243-248
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 6 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi