Charakterystyka korozji typu pylenie metalu w rafineryjnej instalacji platformingu CCR - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Charakterystyka korozji typu pylenie metalu w rafineryjnej instalacji platformingu CCR

Abstrakt

W artykule przedstawiono charakterystykę procesu pylenia metalu w stali 9Cr-1Mo eksploatowanej w piecach instalacji platformingu CCR. Wykazano, że mechanizm niszczenia stali nie zależy od czasu eksploatacji i od stopnia konwersji wsadu, a krótkotrwały wzrost stężenia związków siarki we wsadzie może zwiększyć szybkość tworzenia pyłu.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Współczesne technologie i konwersja energii strony 173 - 180
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Gajowiec G.: Charakterystyka korozji typu pylenie metalu w rafineryjnej instalacji platformingu CCR// Współczesne technologie i konwersja energii/ : , 2010, s.173-180
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 23 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi