Charakterystyka ofiar wypadków drogowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Charakterystyka ofiar wypadków drogowych

Abstrakt

Analiza wieku ofiar wypadków drogowych, wskaźniki ryzyka uczesticzenia w wypadkach drogowych

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Diagnoza bezpieczeństwa ruchu drogowego. Tom I strony 31 - 35
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Budzyński M., Kustra W.: Charakterystyka ofiar wypadków drogowych// Diagnoza bezpieczeństwa ruchu drogowego. Tom I/ ed. praca zbiorowa pod red. T. Szczuraszka. Bydgoszcz: Diamond Books, 2010, s.31-35
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 10 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi