Charakterystyka polifenoli: występowanie, właściwości, przegląd metodyk analitycznych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Charakterystyka polifenoli: występowanie, właściwości, przegląd metodyk analitycznych

Abstrakt

Polifenole należą do grupy wtórnych metabolitów roślin. Główne źródła w żywności, dzienne spożycie i biodostępność polifenoli zależą od gatunku rośliny, klimatu, sezonu, procesu obróbki i przyzwyczajeń kulturowych. Związki polifenolowe wykazują szereg korzystnych dla zdrowia właściwości, pośród których wymienia się głównie aktywność przeciwutleniającą, przeciwrakotwórczą i przeciwzapalną. Potencjalnie szerokie zastosowania tych związków w produkcji żywności funkcjonalnej, kosmetyków i leków powodują, że niezbędny jest rozwój metodyk analitycznych pozwalających na ich śledzenie w roślinach, w trakcie procesów produkcyjnych oraz w organizmie człowieka. Ze względu na złożoność matrycy i niski poziom stężeń polifenoli w próbkach biologicznych niezbędne do ich oznaczania są czułe techniki chromatograficzne, wymagające wstępnego etapu przygotowania próbki. Najwięcej informacji analitycznych na temat obecności tych związków w badanych próbkach można uzyskać łącząc metody chromatograficzne z metodami spektroskopowymi.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Kusznierewicz B., Wolska L., Bartoszek-Pączkowska A., Namieśnik J.: Charakterystyka polifenoli: występowanie, właściwości, przegląd metodyk analitycznych// . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 736 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi