Charakterystyka porównawcza zgazowania drewna bukowego i RDF w reaktorze przeciwprądowym - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Charakterystyka porównawcza zgazowania drewna bukowego i RDF w reaktorze przeciwprądowym

Abstrakt

Rozproszone małe układy produkcji ciepła to coraz popularniejszy trend w energetyce. Praca opisuje możliwości zgazowania biomasy i odpadów w reaktorze przeciwprądowym małej mocy. Zgazowanie odpadów jest obiecującą metodą ich utylizacji. W pracy porównano rozkład temperatur uzyskany podczas zgazowania biomasy i WPS dla całej wysokości reaktora. Porównane zostały składy gazu generatorowego oraz jego kaloryczność. Podczas prób badano ilość i skład smół w gazie generatorowym. Oznaczono ilość BTEX oraz smół ciężkich dla obu paliw. W badaniach użyto instalację do zgazowania przeciwprądowego. Gaz analizowano przy pomocy GC-TCD, zaś smoły przy użyciu GC-MS. Eksperymenty w reaktorze laboratoryjnym poprzedzono analizą techniczną i elementarną.

Autorzy (5)

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Inżynieria i Aparatura Chemiczna strony 38 - 40,
ISSN: 0368-0827
Język:
polski
Rok wydania:
2017
Opis bibliograficzny:
Kazimierski P., Kluska J., Ochnio M., Tiutiurski P., Kardaś D.: Charakterystyka porównawcza zgazowania drewna bukowego i RDF w reaktorze przeciwprądowym// Inżynieria i Aparatura Chemiczna. -., iss. 2 (2017), s.38-40
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 49 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi