Charakterystyka preparatów beta- galaktozydazy z Sulfolobus shibatae. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Charakterystyka preparatów beta- galaktozydazy z Sulfolobus shibatae.

Abstrakt

Celem pracy było zbadanie przydatności cytoplazamatycznej beta- galaktozydazy/beta- glukozydazy z hipertermofilnego archeona Sulfolobus shibatae do hydrolizy laktozy. 16-krotny stopień oczyszczenia ekstraktu bezkomórkowego,zapewniający aktywność specyficzną 29,5 U/mg białka uzyskiwano poprzez frakcjonowanie siarczanem amonu, chromatografię jonowymienną i sączenie molekularne. Otrzymany preparat wykazywał największą aktywność przy pH 5,5 w temperaturze 98 stopni Celsjusza. Okres połowicznej inaktywacji enzymu w buforze octanowym (pH 5,5) w temperaturze 90 Celsjusza wynosi około 7 godzin.Silnymi inhibitorami preparatu są dwuwartościowe jony miedzi, rtęci i cynku.Chromatograficzna identyfikacja produktów hydrolizy laktozy wykazała, że głównymi produktami reakcji była glukoza i galaktoza. Przy 0,15 M stężeniu substratu tylko niewielka ilość laktozy była przekształcana w reakcja chtransglikozylacji.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
BioTechnologia nr 2, strony 268 - 279,
ISSN: 0860-7796
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Wołosowska S., Synowiecki J.: Charakterystyka preparatów beta- galaktozydazy z Sulfolobus shibatae.// BioTechnologia. -Vol. 2., nr. 61 (2003), s.268-279
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 69 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi