Charakterystyka przewodnika jonowego BaCe0,8Y0,1Zr0,1O3 - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Charakterystyka przewodnika jonowego BaCe0,8Y0,1Zr0,1O3

Abstrakt

Publikacja przedstawia wyniki badań domieszkowanego cerianu baru.

Słowa kluczowe

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Wspólczesne technologie i konwersja energii : praca zbiorowa strony 71 - 77
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Gdula-Kasica K.: Charakterystyka przewodnika jonowego BaCe0,8Y0,1Zr0,1O3// Wspólczesne technologie i konwersja energii : praca zbiorowa/ ed. ed. Włodzimierz Przybylski Gdańsk: Wydział Mechaniczny, Politechnika Gdańska, 2010, s.71-77
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 6 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi