Charakterystyka środowiska Knowledge Grid - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Charakterystyka środowiska Knowledge Grid

Abstrakt

Zorganizowanie wiedzy zgromadzonej w Internecie to współcześnie ważne zagadnienie badawcze. Artykuł opisuje środowisko Knowledge Grid i mechanizmy jego działania. Wiedza przechowywana w Knowledge Grid może zostać zorganizowana w trójwymiarową strukturę. Opracowany został również Knowledge Grid Operating Language, który jest językiem służącym do operowania na danych udostępnianych w tym środowisku. Za jego pomocą możliwe jest umieszczenia wiedzy w strukturze gridowej, edytowanie jej i wydobywanie. Model Knowledge Grid umożliwia efektywne współdzielenie i udostępnianie wiedzy w sieci Internet. Może stać się mechanizmem powszechnie stosowanym w przyszłości.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne nr T. 11, strony 843 - 848,
ISSN: 1732-1166
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Kaczmarek A.: Charakterystyka środowiska Knowledge Grid // Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne. -Vol. T. 11., (2006), s.843-848
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 7 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi