Charakterystyka właściwości mechanicznych oraz przewodzących stałych przewodzących kompozytów poliuretanowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Charakterystyka właściwości mechanicznych oraz przewodzących stałych przewodzących kompozytów poliuretanowych

Abstrakt

Celem przeprowadzonych badań było określenie właściwości mechanicznych i przewodzących nowych elektrolitów poliuretanowych. Elastomery poliuretanowe, stanowiące matrycę badanych układów, zsyntezowano przy użyciu 4,4'- diizocyjanianu difenylometanu (MDI), oligo(oksytetrametyleno)diolu (PTMG) i 1,4 butanodiolu (BDO). Sól LiClO4 oraz nanonapełniacz wprowadzono wykorzystując wytłaczarkę dwuślimakową. Przewodnictwo jonowe wyznaczono za pomocą spektroskopii impedancyjnej wykorzystując metodę zmiennoprądową (AC). Wartość przewodnictwa jonowego była zależna od stopnia domieszkowania solą i także od zawartości nanonapełniacza. Otrzymane stałe elektrolity poliuretanowe poddano również badaniom statycznych właściwości wytrzymałościowych oraz dynamiczno - mechanicznych metodą DMA.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
Materiały Polimerowe : Pomerania-Plast 2010, Kołobrzeg, 8-11 czerwca 2010 strony 395 - 398
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Leszkowski K., Strankowski M., Miszczyk A., Haponiuk J.: Charakterystyka właściwości mechanicznych oraz przewodzących stałych przewodzących kompozytów poliuretanowych// Materiały Polimerowe : Pomerania-Plast 2010, Kołobrzeg, 8-11 czerwca 2010/ ed. praca zbiorowa pod red. T. Spychaja, S. Spychaj. - ZUT. Szczecin: Wydaw. UZUT, 2010, s.395-398
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 30 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi