Charakterystyka wybranych właściwości mikrosfer - frakcji popiołu lotnego - ubocznego produktu spalania węgla kamiennego - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Charakterystyka wybranych właściwości mikrosfer - frakcji popiołu lotnego - ubocznego produktu spalania węgla kamiennego

Abstrakt

Mikrosfery - drobna frakcja popiołów lotnych - powstają w procesie konwencjonalnego spalania węgli kamiennych. Ich zawartość w popiołach lotnych ze spalania różnych gatunków węgla zmieniać się może w szerokim zakresie: od 0,01 do 35,6 wag.%. Pod względem składu chemicznego, głównymi składnikami mikrosfer w formie tlenkowej jest krzem, glin i żelazo, stanowiące około 89% ich masy. Ich skład mineralny stanowią głównie kwarc i mulit. Wielkość cząstek sferycznych waha się od 0,005 do 0,500 mm, jednak rozmiar większości cząstek mieści się w granicach od 0,02 do 0,300 mm. Mikrosfery charakteryzują się niską gęstością w zakresie 0,2-0,8 g/cm3.Na tej podstawie mogą być łatwo oddzielone metodą flotacji w środowisku wodnym, z powierzchni lagun lub bezpośrednio z basenów osadniczych. Wyjątkowe właściwości mikrosfer sugerują szerokie możliwości wykorzystania. Przykładowo, mogą być używane do produkcji różnych lekkich materiałów budowlanych, w tym lekkich cementów i kruszyw w betonie lekkim.

Cytuj jako

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Gospodarka Surowcami Mineralnymi-Mineral Resources Management nr T. 27, strony 0 - 0,
ISSN: 0860-0953
Język:
polski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Haustein E., Quant B.: Charakterystyka wybranych właściwości mikrosfer - frakcji popiołu lotnego - ubocznego produktu spalania węgla kamiennego// Gospodarka Surowcami Mineralnymi-Mineral Resources Management. -Vol. T. 27., nr. z. 3 (2011), s.0-0
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 122 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi