Charakterystyka wyładowań niezupełnych w izolacji polietylenowej przy nakładaniu udarów łączeniowych na napięcie przemienne - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Charakterystyka wyładowań niezupełnych w izolacji polietylenowej przy nakładaniu udarów łączeniowych na napięcie przemienne

Abstrakt

Przedstawione w referacie badania wyładowań niezupełnych (wnz) dotyczą dynamiki zmian prądu wnz w układzie ostrze - płyta uziemiona w polietylenie sieciowanym poddawanego oddziaływaniu przepięć łączeniowych biegunowości dodatniej lub ujemnej nakładanych w momencie przejścia napięcia przemiennego przez zero oraz przy kącie fazowym 90o. Analizę zmian wybranych parametrów wnz w funkcji czasu wzrostu drzewka elektrycznego przeprowadzono metodą sekwencyjną. Porównanie wartości maksymalnych i średnich prądów wnz dla biegunowości dodatniej i ujemnej udaru łączeniowego pozwala uzyskać informacje, które mogą być przydatne dla wykrycia zmian w izolacji we wczesnej fazie ich rozwoju.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Olesz M.: Charakterystyka wyładowań niezupełnych w izolacji polietylenowej przy nakładaniu udarów łączeniowych na napięcie przemienne// Przegląd Elektrotechniczny.. -Vol. R. 4., nr. nr 1 (2006),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 30 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi