Charakterystyki ogniwa paliwowego typu PEM przy obciążeniach statycznych i dynamicznych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Charakterystyki ogniwa paliwowego typu PEM przy obciążeniach statycznych i dynamicznych

Abstrakt

Przedstawiono wyniki badań ogniwa typu PEM o mocy 2.4 kW,a w tym charakterystyki statyczne w postaci zależności napięcia i natężenia w funkcji obciążenia oraz charakterystyki dynamiczne jako zależności natężenia generowanego prądu dla obciążeń w postaci wynuszeń sygnałem o charakterze prostokątnym i skoku jednostkowego, dla różnych amplitud i okresów.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Systemy, technologie i urządzenia energetyczne : praca zbiorowa pod redakcją Jana Talera. T. I. strony 367 - 376
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Cieśliński J., Kaczmarczyk T., Dawidowicz B., Szymański T.: Charakterystyki ogniwa paliwowego typu PEM przy obciążeniach statycznych i dynamicznych// Systemy, technologie i urządzenia energetyczne : praca zbiorowa pod redakcją Jana Talera. T. I./ Kraków: Wydaw. Politechniki Krakowskiej, 2010, s.367-376
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 28 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi