Chemia analityczna w lipidomice - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Chemia analityczna w lipidomice

Abstrakt

Lipidomika, stanowiąca gałąź metabolomiki, jest prężnie rozwijającą się dziedziną nauki, w której badania ukierunkowane są na identyfikację oraz oznaczenie ilościowe lipidów komórkowych, poznanie ich funkcji biologicznych oraz oddziaływań z innymi cząsteczkami. Wzrost zainteresowania badaniami lipidomicznymi w ostatnich latach, zwłaszcza w obszarze tworzenia profili lipidów komórkowych, związany był z wprowadzeniem do praktyki analitycznej nowych rozwiązań metodycznych i aparaturowych w zakresie chromatografii cieczowej i spektrometrii mas. Różnorodność strukturalna lipidów oraz złożony skład matrycy sprawiają, że opracowanie metodyki do identyfikacji oraz ilościowego oznaczenia wszystkich lipidów obecnych w próbce biologicznej jest wyzwaniem dla chemika analityka. Jednakże dostęp do nowoczesnych narzędzi analitycznych, charakteryzujących się odpowiednimi parametrami metrologicznymi, zapewnia możliwość uzyskania informacji na temat obecności oraz zawartości lipidów w materiale biologicznym, co jest istotne ze względu na poznanie profili lipidów komórkowych, których zmiany związane są ze stanami patofizjologicznymi organizmu.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Analityka: Nauka i Praktyka strony 4 - 12,
ISSN: 1509-4650
Język:
polski
Rok wydania:
2014
Opis bibliograficzny:
Hewelt-Belka W., Kot-Wasik A., Namieśnik J.: Chemia analityczna w lipidomice// Analityka : nauka i praktyka. -., nr. 1 (2014), s.4-12
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 286 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi