Chemical characterization of dew water collected in different geographic regions of Poland - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Chemical characterization of dew water collected in different geographic regions of Poland

Abstrakt

Określono poziomy stężeń składników śladowych obecnych w próbkach rosy zebranych na terenach wyraźnie różniących się pod względem położenia geograficznego jak również poziomem antropopresji. Próbki rosy były zbierane na terenie ośmiu stacji pomiarowych w cyklu dobowym w okresie od sierpnia 2004 do listopada 2006 roku. W zależności od położenia miejsc zbierania próbek oraz charakteru tła emisji zanieczyszczeń dokonano podziału na stacje: rolnicze, zlokalizowane w otoczeniu terenów użytkowanych rolniczo i w odległości kilkudziesięciu kilometrów od miast; miejskie w strefie wybrzeża, gdzie zbieranie próbek odbywało się na terenie aglomeracji Trójmiasta przy bezpośrednim sąsiedztwie Morza Bałtyckiego; miejskie poza strefą wybrzeża, obejmujące stanowiska, w których skład chemiczny osadów będzie w istotny sposób obciążony wpływem miasta, charakteryzujące się wzmożoną komunikacją, przemysłem, istotną rolą niskiej emisji.Zbadano wpływ czynników meteorologicznych na chemizm próbek rosy.

Cytuj jako

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
SENSORS nr 8, strony 4006 - 4032,
ISSN: 1424-8220
Język:
angielski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Polkowska Ż., Błaś M., Klimaszewska K., Sobik M., Małek S., Namieśnik J.: Chemical characterization of dew water collected in different geographic regions of Poland// SENSORS-BASEL. -Vol. 8., nr. iss. 27 (2008), s.4006-4032
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 49 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi