Chemical composition of water from roof in Gdańsk, Poland - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Chemical composition of water from roof in Gdańsk, Poland

Abstrakt

This study deals with the assessment of roof runoff waters from the region of Gdansk collected during the winter season (2007/2008). The chemical analysis includes 16 chemical variables: major ions, PAHs and PCBs measured at 3 sampling sites for 6-14 rain events. Although the data set is of limited volume the statistical data treatment using self-organizing maps (SOM) reveals the main factors controlling roof runoff water quality even for a data set with small dimension. This effort for explanation of the identified factors by the possible emission sources of the urban environment and air-particulate formation seems to be very reliable. Additionally to the roof runoff water quality factors the rain events patterns are found: "background" group of events and groups formally named "PAHs", "PCBs" and "air-borne particles" - dominated events. The SOM classification results give an opportunity to uncover the role of roof "impact" on the runoff waters.Badania dotyczą oceny jakości wód spływnych z dachów zabudowań pobranych w Gdańsku zimą (2007/2008). Analizie chemicznej poddano 16 zmiennych: aniony i kationy, zanieczyszczenia z grup WWA oraz PCB, analizowanych podczas 6-14 opadów. Pomimo, że zbiór danych jest niewielkich rozmiarów, wyniki statystycznej obróbki danych przy pomocy sieci Kohonena, wskazują główne parametry wpływające na jakość wody spływnej. Opisano zidentyfikowane czynniki, jak również możliwe źródła zanieczyszczeń. Dodatkowo przypisano poszczególne opady do odpowiednich grup: ''grupy tła'' oraz nazwanych grupami ''WWA'', ''PCB'' oraz ''cząstek pyłu''. Wyniki klasyfikacji przy pomocy sieci Kohonena mogą określić wpływ rodzaju pokrycia dachowego na jakość wody spływmej

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
ENVIRONMENTAL POLLUTION nr 158, strony 84 - 91,
ISSN: 0269-7491
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Tsakovski S., Tobiszewski M., Vasil S., Polkowska Ż., Namieśnik J.: Chemical composition of water from roof in Gdańsk, Poland// ENVIRONMENTAL POLLUTION. -Vol. 158, nr. iss. 1 (2010), s.84-91
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 39 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi