Chemical kinetic approach to the mechanism of coupled transport of Cu(II) Ions through bulk liquid membranes - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Chemical kinetic approach to the mechanism of coupled transport of Cu(II) Ions through bulk liquid membranes

Abstrakt

W celu lepszego zrozumienia transportu jonów miedzi przez ciekłe membrany zaproponowano schemat kinetyczny na poziomie molekularnym oparty o dwie nastepujące po sobie reakcje odwracalne. Zasegurowano uzywając membrany ciekłej o wysokiej polarności i polaryzowalności oraz szybkiego mieszania mozna zwiekszyć wydajnośc transportu.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Język:
angielski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Szpakowska M., B.Nagy O., Matefy-Tempfli S.: Chemical kinetic approach to the mechanism of coupled transport of Cu(II) Ions through bulk liquid membranes// . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 3 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi