Chemically modified carbon nanotubes: synthesis and implementation - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Chemically modified carbon nanotubes: synthesis and implementation

Abstrakt

Nanorurki węglowe, będące alotropową odmianą węgla, wykazują bardzo interesujące właściwości. Wiele ich potencjalnych zastosowań wymaga chemicznej modyfikacji. Przedstawiono metodę wprowadzenia ugrupowań o właściwościach redoks lub o właściwościach kompleksujących na ściany boczne nanorurek węglowych. Otrzymany materiał przenoszono na podłoże stałe za pomocą techniki Langmuir-Bladgett i badano jego właściwości elektrochemiczne za pomocą cyklicznej woltametrii. Wykonano widma Ramana uzyskanego materiału, które potwierdziły modyfikację.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
POLISH JOURNAL OF CHEMISTRY nr 82, strony 1309 - 1313,
ISSN: 0137-5083
Język:
angielski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Sadowska K., Jabłonowska E., Stolarczyk K., Wiser R., Bilewicz R., Roberts K., Biernat J.: Chemically modified carbon nanotubes: synthesis and implementation// POLISH JOURNAL OF CHEMISTRY. -Vol. 82., (2008), s.1309-1313
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 89 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi