Chemiczna charakterystyka próbek rosy i szronu zebranych w różnych regionach geograficznych Polski - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Chemiczna charakterystyka próbek rosy i szronu zebranych w różnych regionach geograficznych Polski

Abstrakt

Przeprowadzono badania próbek rosy i szronu w celu uzyskania informacji o składzie jakościowym i ilościowym. Uzyskane wyniki pozwoliły na porównanie chemizmu osadów i opadów atmosferycznych oraz na określenie wielkości ładunków zanieczyszczeń wprowadzonych do środowiska.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
CHEMIK nauka-technika-rynek
ISSN: 0009-2886
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Polkowska Ż., Cichała-Kamrowska K., Błaś M., Sobik M., Olkowska E., Namieśnik J.: Chemiczna charakterystyka próbek rosy i szronu zebranych w różnych regionach geograficznych Polski// CHEMIK nauka-technika-rynek. -., nr. nr 9 Suplement (2010),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 23 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi