Chemistry of the phosphinophosphinidene tBu2P-P, a novel ă-electron ligand.Appl. Organomet. Chem. [online]**2003 vol. 17 [6 December 2002] s. 28-35, 10 rys. bibliogr. 53 poz. Dostępny w Internecie www.interscience.wiley.com Chemia fosfinofosfinidenu tBu2P-P, nowego liganda ă-elektronowego. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Chemistry of the phosphinophosphinidene tBu2P-P, a novel ă-electron ligand.Appl. Organomet. Chem. [online]**2003 vol. 17 [6 December 2002] s. 28-35, 10 rys. bibliogr. 53 poz. Dostępny w Internecie www.interscience.wiley.com Chemia fosfinofosfinidenu tBu2P-P, nowego liganda ă-elektronowego.

Abstrakt

Fosfanofosfiniden tBu2P-P w kompleksach z metalami przejściowymi jest z re-guły kompleksowany na sposób hapta-2 i przyjmuje geometrię 1,1-ditertbutyl-difosfenu. W reakcjach z cyklicznymi olefinami związek ten wykazuje właści-wości elektrofilowego singletowego karbenu.

Autorzy (2)

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
Artykuł w czasop. z listy filadelfijskiej - wersja online, lub CD
Rok wydania:
2003
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 28 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi