Chemometria praktyczna: zinterpretuj wyniki swoich pomiarów - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Chemometria praktyczna: zinterpretuj wyniki swoich pomiarów

Abstrakt

Wbrew swojej nazwie chemometria nie zajmuje się sposobami i teorią wykonywania pomiarów wielkości chemicznych ani nie ogranicza się tylko do chemii, nawet szeroko pojętej. Chemometria jest dziedziną nauki i techniki zajmującą się wydobywaniem użytecznej informacji z wielowymiarowych danych pomiarowych, wykorzystującą metody statystyki i matematyki.Chemometria różni się od statystyki nie tylko charakterem zestawu analizowanych danych, ale również sposobem analizy danych. Typowe metody statystyczne powstały dla analizy pojedynczych zmiennych lub co najwyżej nie wielkiej ich liczby. Podejście chemometryczne do analizy danych zakłada z góry jednoczesną analizę dużej liczby zmiennych. Dlatego też chemometryczne metody analizy danych różnią się wyraźnie do metod statystycznych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
książka - monografia autorska /podręcznik o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2016
Opis bibliograficzny:
Mazerski J.: Chemometria praktyczna: zinterpretuj wyniki swoich pomiarów. Warszawa: Wydawnictwo MALAMUT, 2016.366 s. ISBN 978-83-934442-7-4
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 255 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi