Chemometria w analityce chemicznej. Cz. III. Analiza rozpoznawcza - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Chemometria w analityce chemicznej. Cz. III. Analiza rozpoznawcza

Abstrakt

W artykule przedstawiono zastosowania metod chemometrycznych do określania relacji pomiędzy badanymi próbkami oraz pomiędzy zmiennymi opisującymi te próbki, czyli tzw. analiza rozpoznawcza. Analiza rozpoznawcza stanowi łącznik pomiędzy analityką chemiczną, której głównym celem jest określenie składu lub właściwości próbek, a wieloma dziedzinami nauk przyrodniczych i techniki. Poprawnie zastosowana analiza rozpoznawcza stanowić może najcenniejszy etap poprawnie zaplanowanego projektu badawczego. Pozwala bowiem uzyskać wiele wartościowych informacji o badanym obiekcie lub procesie zakodowanych w wewnętrznej strukturze danych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Analityka: Nauka i Praktyka strony 4 - 12,
ISSN: 1509-4650
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Mazerski J.: Chemometria w analityce chemicznej. Cz. III. Analiza rozpoznawcza// Analityka : nauka i praktyka. -., nr. nr 1 (2006), s.4-12
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 16 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi