Chemometria w analityce chemicznej. I. Specyfika metod chemometrycznych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Chemometria w analityce chemicznej. I. Specyfika metod chemometrycznych

Abstrakt

Chemometria jest dziedziną nauki i techniki zajmującą się wydobywaniem użytecznej informacji z wielowymiarowych danych pomiarowych, wykorzystującą metody statystyki i matematyki. W trakcie rozwoju metod chemometrycznych powstała specyficzna metodologia badawcza obejmująca: i)staranne planowanie doświadczeń, ii)wnikliwą kontrolę uzyskanych danych oraz iii)ocenę wiarygodności uzyskanych wyników. Artykuł zawiera ponadto omówienie podstawowych technik chemometrycznych.

Cytuj jako

Autor (1)

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Mazerski J.: Chemometria w analityce chemicznej. I. Specyfika metod chemometrycznych// . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 34 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi