Chemometric analysis of rainwater and throughfall at several sites in Poland. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Chemometric analysis of rainwater and throughfall at several sites in Poland.

Abstrakt

Próbki pobrano w stacjach w różnych rejonach Polski. Stacje te były umieszczone na terenach specjalnie chronionych (Wielkopolski Park Narodowy i Ojcowski Park Narodowy) oraz na niechronionych formacjach leśnych (leśnictwo Stara Piła). Celem badań było porównanie parametrów występujących w opadach atmosferycznych pod względem podobieństwa charakterystyki miejsca a także podobieństw i różnic związanych z przejściem wody opadowej przez korony drzew. W tym celu zastosowano szereg technik analizy chemometrycznej (Time Series Analysis, Analysis of Variance - ANOVA) powszechnie wykorzystywanych jako narzędzia służące do opracowywania zbiorów wyników oznaczeń analitów w próbkach środowiskowych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Język:
angielski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Polkowska Ż., Astel A., Walna B., Małek S., Mędrzycka K., Gorecki T., Siepak J., Namieśnik J.: Chemometric analysis of rainwater and throughfall at several sites in Poland.// . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 11 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi