Chemometric estimation of natural water and sediment using toxicity tests and physicochemical parameters - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Chemometric estimation of natural water and sediment using toxicity tests and physicochemical parameters

Abstrakt

Oceny jakości wód dokonano na podstawie analizy chemometrycznej bazy danych monitoringowych, składającej się z wyników testów toksyczności i wyników badań parametrów fizykochemicznych. Badaniom poddano próbki wód powierzchniowych pobrane z Jeziora Turawskiego oraz próbki wód podziemnych pobranych z otworów badawczych wykonanych w jego dnie, jak i wokół niego. Zastosowano następujące metody chemometryczne: analizę wiązkową i analizę głównych składowych. Przeprowadzona analiza chemometryczna nie wykazała korelacji pomiędzy poszczególnymi parametrami chemicznymi a oznaczonymi wskaźnikami toksyczności. Stwierdzono zatem, iż ocena stopnia zanieczyszczenia osadów dennych powinna opierać się na wynikach wskaźników chemicznego zanieczyszczenia, tak jak dotychczas, ale również na wynikach testów ekotoksykologicznych, które stanowią cenne dopełnienie danych uzyskiwanych w trakcie monitoringu chemicznego.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
RED. ZAGR. ANGIELSKI nr 9, strony 267 - 281,
ISSN:
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Kuczyńska A., Wolska L., Simeonov V., Tsakovski S., Zahov S., Namieśnik J.: Chemometric estimation of natural water and sediment using toxicity tests and physicochemical parameters// RED. ZAGR. ANGIELSKI. -Vol. 9., nr. nr 3 (2006), s.267-281
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 11 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi