Chemometric methods for determination of mechanisms of action of anticancer compounds - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Chemometric methods for determination of mechanisms of action of anticancer compounds

Abstrakt

W 1990 amerykański Narodowy Instytut Raka (NCI) wprowadził szeroki test przesiewowy in vitro mający na celu poszukiwanie nowych związków przeciwnowotworowych. Test został wdrożony po przebadaniu 171 standardowych związków przeciwnowotworowych. Przedmiotem niniejszej pracy jest próba stworzenia reguł klasyfikacji związków standardowych ze względu na ich mechanizm działania przeciwnowotworowego na podstawie wyników z testu NCI. Potwierdzono teorię NCI o podobieństwie mechanizmów działania związków uzyskujących zbliżone wyniki w teście przesiewowym. W pracy zastosowano różnorodne metody analizy relacji oraz rozmaite techniki tworzenia reguł klasyfikacji.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
Information Systems in Chemistry, Vol 3 = Systemy Informacyjne w Chemii, T. 3 strony 103 - 108
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Kowalewska B., Mazerski J.: Chemometric methods for determination of mechanisms of action of anticancer compounds// Information Systems in Chemistry, Vol 3 = Systemy Informacyjne w Chemii, T. 3/ ed. eds: B. Dębska, G. Fic. Rzeszów: Oficyna Wydaw. Politechniki Rzeszowskiej, 2006, s.103-108
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 8 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi