Chimeric Dr fimbriae with a Herpes Simplex virus type 1 epitope as a model for a recombinant vaccine. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Chimeric Dr fimbriae with a Herpes Simplex virus type 1 epitope as a model for a recombinant vaccine.

Abstrakt

Białko adhezyny DraE uropatogennych szczepów E. coli Dr+ zostało wykorzystane jako nośnik 11a a determinanty antygenowej glikoproteiny D wirusa HSV ty-pu 1. Sekwencja kodująca epitop HSV została wklonowana do genu draE w obrębie regionu N- terminalnego eksponowanej powierzchniowo domeny 2. Ekspresjachimerycznych białek DraE-HSV została potwierdzona za pomocą mikroskopii immunofluorescencyjnej i elektronowej.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
INFECTION AND IMMUNITY nr 71, strony 5505 - 5513,
ISSN: 0019-9567
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Zalewska-Piątek B., Piątek R., Konopa G., Nowicki B., Nowicki S., Kur J.: Chimeric Dr fimbriae with a Herpes Simplex virus type 1 epitope as a model for a recombinant vaccine. // INFECTION AND IMMUNITY. -Vol. 71., nr. 10 (2003), s.5505-5513
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 9 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi