Chlorek poliglinu w likwidacji skutków rozwoju bakterii nitkowatych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Chlorek poliglinu w likwidacji skutków rozwoju bakterii nitkowatych

Abstrakt

W pracy przedstawiono wyniki badań nad wpływem dawkowania polichlorku glinu na likwidację skutków rozwoju bakterii nitkowatych w gminnej oczyszczalni ścieków w Lubaniu. Wykazano, że w ciągu 10 dni wprowadzania polichlorku glinu przy wielkości dawki ok. 3 g Al3+/(kgsm*d) możliwe było całkowite usunięcie piany biologicznej i znaczne ograniczenie populacji bakterii Microthrix parvicella. Kontynuacja wprowadzania reagenta przez kolejne 10 dni, przy dawce zmniejszonej do ok. 1 g Al3+/(kgsm*d), spowodowała ponowny wzrost populacji bakterii nitkowatych oraz ponowne tworzenie kożucha wyflotowanej biomasy. Ponowne zwiększanie dawki polichlorku gliny do wartości początkowej spowodowało wyraźną poprawę składu mikrobiologicznego osadu czynnego, w szczególności w odniesieniu do liczebności bakterii nitkowatych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach
Opublikowano w:
Przegląd Komunalny strony 48 - 49,
ISSN: 1232-9126
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 40 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi