Chromatografia gazowa jako skuteczne narzędzie kontroli procesu wytłaczania - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Chromatografia gazowa jako skuteczne narzędzie kontroli procesu wytłaczania

Abstrakt

Praca stanowi literaturowy przegląd możliwości wykorzystania chromatografii gazowej (GC) jako narzędzia kontroli procesu wytłaczania materiałów polimerowych. Przedstawiono charakterystykę techniki GC oraz możliwości, jakie niesie ze sobą kontrola fazy gazowej uwalnianej podczas przetwórstwa materiałów polimerowych. Na podstawie dotychczas opublikowanych prac badawczych omówiono techniki i metody wykorzystywane do izolacji lotnych związków organicznych z fazy gazowej generowanej podczas procesu wytłaczania.

Cytowania

  • 0

    CrossRef

  • 0

    Web of Science

  • 1

    Scopus

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
Przemysł Chemiczny nr 94, strony 1286 - 1290,
ISSN: 0033-2496
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Formela K., Gągol M., Haponiuk J.: Chromatografia gazowa jako skuteczne narzędzie kontroli procesu wytłaczania// PRZEMYSL CHEMICZNY. -Vol. 94, nr. 8 (2015), s.1286-1290
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.15199/62.2015.8.9
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 38 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi